Steun vzw Comité Jong Brabant

Schrijf minimum 40 € op rekening BE55 4096 5041 4144 van Scouts en Gidsen Vlaanderen VZW, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen, met vermelding van het projectnummer “BVG 5-063 JONG BRABANT”. (dit laatste is zeer belangrijk omdat op die manier het Verbond jullie bijdragen aan ons kan doorstorten). U ontvangt een attest voor uw belastingsaangifte.
In april brachten we jullie deze boodschap. Op dat moment was het nog onduidelijk of de zomerkampen wel konden plaatsvinden omdat het Coronavirus toen nog welig tierde. Vandaag is dat niet anders, maar we doen allemaal hard ons best om te leven met het virus. Het beleid heeft ervoor gekozen om onze economie maximaal draaiende te houden, maar ook onze jeugd naar school te laten gaan. Ook scoutsactiviteiten kunnen plaatsvinden, afhankelijk van de kleurcode en zo nodig met extra voorzorgsmaatregelen. Daar zijn we blij mee.   De vzw Comité Jong Brabant heeft de voorbije maanden niet stilgezeten. Vandaag zijn we volop bezig met het wegwerken van enkele opmerkingen uit het brandweerverslag rond de brandveiligheid. Binnen enkele weken volgt er een nieuwe controle en krijgen we naar verwachting een gunstig advies.   Het beheer en onderhoud van de scoutslokalen van de Kleine Jacht behoort tot de kerntaken van de vzw. Brandveiligheid is daar een belangrijk onderdeel van. Zo vervingen we dit jaar nog 5 brandblussers.   Om dat alles te bekostigen, doen we graag een beroep op jouw steun. Wist je trouwens al dat je voor jouw gift dit jaar een belastingvermindering van 60% krijgt (in plaats van 45%)?   Je kunt ons steunen door minimum 40 € op rekening BE55 4096 5041 4144 van Scouts en Gidsen Vlaanderen VZW, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen over te schrijven, met vermelding van het projectnummer “BVG 5-063 JONG BRABANT”.   We zijn je erg dankbaar.
Vriendelijke groeten, Michaël Kerstens, voorzitter