Over Ons

Scouts Jong Brabant is een scoutsgroep voor jongens met ruim 100 leden. Wekelijks komen onze leden samen om op zondagnamiddag per leeftijd samen te spelen en te werken. Maar scouts is meer dan spelen en ravotten alleen. Bij onze groep leren onze leden om samen te leven en werken in een groep en moeten ze al eens zelf hun potje koken.

Als scoutsgroep maken we deel uit van een overkoepelende organisatie: Scouts en Gidsen Vlaanderen, de grootste scoutsorganisatie van het land. In onze groep groei je op tot een echte scout. Zo staan we er bijvoorbeeld op dat onze leden het scoutsuniform dragen omdat we zo de gelijkheid tussen leden willen aantonen. We werken ook met nesten en patrouilles omdat onze leden zo zelf al doende kunnen leren.

De kern van onze groep wordt gevormd door onze leden. Zonder leden hebben we geen groep. Maar ook de ondersteunende rol die ouders aan hun zoon bieden en het enthousiasme dat ze over onze groep uitstralen, is belangrijk. Ouders zijn daarom ook steeds welkom voor een babbel voor of na de vergaderingen en hoeven niet te aarzelen om contact op nemen met de leiding als ze een vraag of probleem hebben.

Naast leden is het voor een groep natuurlijk ook even belangrijk dat ze leiding heeft. Langs de ene kant is er de takleiding die namiddagactiviteiten in elkaar steekt en het kamp voorbereiden. Langs de andere kant is er de groepsploeg: zij staat in voor het bestuur van de groep en de contacten met ouders, andere groepen en het district.

Tot slot is er de VZW. Zij zorgt voor de juridische en financiële ondersteuning van de groep. Haar raad van bestuur, die opgebouwd is uit oud-leiding, staat in voor het administratief beheer van de Kleine Jacht. Hieronder verstaat men, naast het up-to-date houden van het huurcontract, het bekomen van voldoende financiële middelen om de lokalen te onderhouden en om het nodige materiaal aan te kopen. De inkomsten van de vzw bestaan voor het overgrote deel uit giften van ouders, oud-leiding en sympathisanten. U begrijpt dat het voor de groep van levensbelang is om elk jaar over voldoende financiële middelen te beschikken.

Onze lokalen zijn gelegen aan de Bierbeekpleindreef in Heverlee, tussen een groot grasveld en een speelbos.