Lidgeld

Voor het lidgeld bestaan er twee formules voor 1 jaar scouting per persoon; de standaard vraagprijs (35 euro) of de streefprijs (50 euro). Als ouder heb je de keuze om 1 formule te kiezen.

Van die 35 of 50 euro wordt er 32 euro doorgestort naar Scouts en Gidsen Vlaanderen. Zo word je lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen en ben je meteen ook verzekerd! De kapoenen en welpen vragen per semester 5 euro extra voor een wekelijks vieruurtje, cash af te geven aan de takleider voor of na een vergadering.

Waarom lanceren we deze nieuwe regel? Naast de kost van onze eigen werking hebben we de voorbije jaren stevig geïnvesteerd in nieuw duurzaam spel & kamp materiaal. Zo investeerden we vorig jaar nog in nieuwe tenten en bekijken we momenteel een aankoop van nieuwe shelters, hiervoor proberen we door de jaren wat te sparen.

Dus heb je als ouder zin om iets meer te betalen dan 35 euro, vragen we om de streefprijs van 50 euro per persoon te betalen. Maar dit is, uiteraard, volledig vrijblijvend en geen verplichting!

Het lidgeld mag gestort worden op BE32 7340 3552 0702 met vermelding van TAK + NAAM + VOORNAAM.

Gezinnen voor wie de kost van scouting te hoog ligt, kunnen met de groepsleiding contact opnemen. Want we vinden dat financiële zorgen geen drempel mogen zijn om het spel van scouting te spelen! Discretie is uiteraard verzekerd.