Steun de VZW!

Met uw gift kan de VZW het onderhoud van het groot materiaal en de lokalen in stand houden. Voor grotere onderhoudswerken komt de stad Leuven voor 80% tussen, maar de overige 20% wordt gefinancierd met bijdragen van wie de VZW financieel steunt.
Vorig jaar plaatsten we een nieuwe poort in de hal (achterkant) en vervingen we in de lokalen boven de oude TL-buizen door LED armaturen. We vernieuwden 5 brandblus­apparaten alsook ons branddetectiesysteem
Aarzel daarom niet en stort uw gift aan Comité Jong Brabant VZW op de volgende manier:
Schrijf minimum 40 € op rekening BE55 4096 5041 4144 van Scouts en Gidsen Vlaanderen VZW, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen, met vermelding van het projectnummer “BVG 5-063 JONG BRABANT”. (dit laatste is zeer belangrijk omdat op die manier het Verbond jullie bijdragen aan ons kan doorstorten). U ontvangt een attest voor uw belastingsaangifte.
Alvast bedankt en wie meer informatie wenst over de VZW en haar werking, kan ons steeds contacteren  voor een woordje uitleg.

Om op de hoogte te blijven van de activiteiten van de VZW, kan je inschrijven op hun nieuwsbrief: https://scoutsjongbrabant.be/praktisch/vzw/

Vriendelijke groeten,
Michaël Kerstens, voorzitter